Srikandi nyaéta salah saurang anak Raja Drupada jeung Déwi Gandawati ti Karajaan Pancala anu mecenghul dina wiracarita Mahabarata. Manéhna mangrupa panitisan Déwi Amba anu tiwas alatan panah Bisma. Dina buku Mahabarata manéhna dicaritakeun lahir sabagé wanoja, tapi diasuh jiga lalaki, atawa kadangkala boga bagapurusa netral (waria). Dina vérsi pawayangan Sunda jeung Jawa lumangsung hal anu ampir sarua, tapi dina pawayangan Sunda jeung Jawa mah dicaritakeun yén manéhna lakirabi jeung Arjuna sarta hal ieu mangrupa béda anu pohara jauh lamun dibandingkeun jeung carita Mahabarata vérsi India.

Harti ngaran

Dina basa Sansakerta, Srikandi diejah Śikhaṇḍin, wangun feminimnya nyaéta Śikhaṇḍinī. Sacara harfiah, kecap Śikhandin atawa Śikhandini hartina “ngabogaan rarawis” atawa “anu ngabogaan jambul”.

Srikandi dina Mahabarata

Dina kahirupan saméméhna, Srikandi lahir sabagé wanoja nu ngaranna Amba, anu ditampik ku Bisma pikeun lakirabi. Alatan ngarasa kahina sarta hayang ngabales dendam, Amba ngadoa sangkan jadi cukang lantaran patina Bisma. Kahayangna katedunan mangsa Amba nitis ka Srikandi.

Dina waktu lahir, bapana ngasuh Srikandi jiga ka budak lalaki. Mangkana Srikandi hirup kawas lalaki, diajar élmu perang sarta satuluyna ngawin wanoja. Dina peuting munggaran lakirabi, pamajikanana ngahina dirina sanggeus nyaho hal anu sabenerna. Sanggeus mikiran cara maéhan manéh, Srikandi kabur ti Pancala, tapi disalametkeun ku saurang Yaksa anu satuluyna nukurkeun bagapurusana ka Srikandi. Srikandi balik sabagé lalaki sarta hirup bagja babarengan jeung pamajikanana sarta ngabogaan anak. Sanggeus pupus, bagapurusana dipulangkeun deui ka Yaksa.

Srikandi dina Pawayangan Sunda jeung Jawa

Srikandi lahir alatan kahayang kadua kolotna, nyaéta Prabu Drupada jeung Déwi Gandawati, hayangeun boga anak nu lahir kalawan normal. Dua lanceukna, Déwi Drupadi sarta Dréstajumena, dilahirkan ngaliwatan pamujaan. Drupadi dilahirkan tina seuneu pamujaan, samentara haseup seuneu éta ngajanggélék jadi Dréstajumena.

Déwi Srikandi pohara resep kana olah kaprajuritan sarta mahér dina ngagunakeun pakarang panah. Kapinterna kasebut dipibandana sabot manéhna guguru ka Arjuna, anu satuluyna jadi salakina. Dina lakirabi kasebut manéhna henteu boga anak.

Déwi Srikandi jadi conto pikeun prajurit wanoja. Manéhna jadi pananggung jawab kasalametan sarta kaamanan kasatrian Madukara jeung sagala eusina. Dina perang Baratayuda, Déwi Srikandi maju jadi sénapati perang Pandawa ngagantikeun Resi Séta, satria Wirata anu geus gugur dina nyanghareupan Bisma, sénapati agung balatentara Kurawa. Kalayan ngagunakeun panah, Déwi Srikandi bisa niwaskeun Bisma, luyu jeung supata Déwi Amba, puteri Prabu Darmahambara, raja nagara Giyantipura, anu teu kahaja tiwas ku Bisma.

Dina ahir riwayatna, Déwi Srikandi dicaritakeun tiwas ditelasan pati ku Aswatama anu nyulusup ka keraton Astinapura sanggeus lekasanana perang Baratayuda.

Kurawa

Kurawa (basa Sansekerta: कौरव; kaurava) nyaéta kumpulan antagonis dina wiracarita Mahabarata. Ngaran Kurawa sacara umum hartina “turunan Kuru”. Kuru nyaéta ngaran Maharaja anu mangrupa turunan Bharata, sarta nurunkeun inohong-inohong dina wiracarita Mahabarata. Kurawa ngarupakeun satru kabuyutan para Pandawa. Jumlah maranéhanana nyaéta saratus. Maranéhanana anak prabu Dréstarastra anu lolong ti permaisurina, Dewi Gandari.

Harti

Istilah Kurawa anu dipaké dina Mahabarata ngabogaan dua harti:

 • Harti jembar: Kurawa ngarujuk ka sakumna turunan Kuru. Dina harti ieu, Pandawa ogé kaasup Kurawa, sarta kadangkala disebut kitu dina Mahabarata.
 • Harti heureut: Kurawa ngarujuk kana garis turunan Kuru anu leuwih kolot. Istilah ieu ngan kawates pikeun anakna Dréstarastra, sabab manéhna mangrupa turunan anu pangkolotna dina garis turunan Kuru. Istilah ieu henteu ngawengku anak Pandu, anu ngadegkeun garis turunan anyar, nyaéta para Pandawa.

Riwayat singket

Dina Mahabarata diceritakan yén Gandari, pamajikan Dréstarastra, hayang boga saratus anak. Saterusna Gandari ménta ka Abiyasa, saurang patapa sakti, sarta ditedunan. Gandari jadi ngandeg, tapi sanggeus lila ngandung, anakna teu lahir waé. Manéhna jadi timburu ka Kunti anu geus méré Pandu tilu urang anak. Gandari keuheul, tuluy neunggeulan kandunganana. Sanggeus ngaliwatan mangsa ngajuru, anu lahir tina pianakanana ngan saukur sagumpal daging. Abiyasa saterusna nyiksikan daging kasebut jadi saratus bagian sarta ngasupkeunana kana 100 gentong, anu saterusna dipelak dina taneuh salila sataun. Sanggeus sataun, gentong-gentong kasebut dibuka deui sarta tina tiap gentong, muncul orok lalaki. Anu pangheulana mecenghul nyaéta Duryodana, dipirig ku Dursasana, sarta barayana anu séjén.

Sakumna anak Dréstarastra tumuwuh jadi lalaki anu garagah. Maranéhanana ngabogaan baraya nu ngaranna Pandawa, nyaéta kalima anak Pandu. Sanajan maranéhanana duduluran, Duryodana anu mangrupa baraya pangkolotna para Kurawa, sok ngarasa timburu ka Pandawa, utamana ka Yudistira anu rék dicalonkan jadi raja di Astinapura. Akibatna muncul pacogrégan anu puncakna jadi hiji perang rongkah di Kurusetra.

Sanggeus perang rongkah nu lumangsung salila dalapan belas poé, saratus anak Dréstarastra gugur, kaasup incu-incuna, kajaba Yuyutsu, anak Dréstarastra anu lahir ti saurang dayang. Anu pamungkas gugur dina perang kasebut nyaéta Duryodana, baraya pangkolotna para Kurawa. Saméméhna, adina anu ngaranna Dursasana gugur ku leungeun Bima. Yuyutsu nyaéta hiji-hijina anak Drétarastra anu salamet dina perang di Kurusetra alatan ngabiluk para Pandawa sarta manéhna neruskeun garis turunan bapana.

Para Kurawa

Di handap ieu nyaéta daftar ngaran-ngaran saratus Kurawa anu dibédakeun jadi dua vérsi, vérsi India jeung vérsi Indonésia. Dua Kurawa utama nyaéta Suyudana landihan Duryodana jeung Dursasana nu disebut leuwih tiheula dina daftar kasebut. Saterusna anu séjén disebut nurutkeun urutan aksara.


Vérsi Indonésia

 1. Duryodana (Suyudana)
 2. Dursasana
 3. Abaswa
 4. Adityaketu
 5. Aloba
 6. Anadresya (Hanyadresya)
 7. Anudara (Hanudara)
 8. Anurada
 9. Anuwinda (Anuwenda)
 10. Aparajita
 11. Aswaketu
 12. Bahwasi (Balaki)
 13. Balawardana
 14. Bagadatta (Bogadenta)
 15. Bima
 16. Bimabala
 17. Bimadewa
 18. Bimarata
 19. Carucitra
 20. Citradarma
 21. Citrakala
 22. Citraksa
 23. Citrakunda
 24. Citralaksya
 25. Citrangga
 26. Citrasanda
 27. Citrasraya
 28. Citrawarman
 29. Darpasanda
 30. Dreksetra
 31. Dirgaroma
 32. Dirghabahu
 33. Dirgacitra
 34. Dredahasta
 35. Dredawarman
 36. Dredayuda
 37. Dretapara
 38. Duhpradarsana
 39. Duhsa
 40. Duhsah
 41. Durbalaki
 42. Durbarata
 43. Durdarsa
 44. Durmada
 45. Durmarsana
 46. Durmukha
 47. Durwimocana
 48. Duskarna
 49. Dusparajaya
 50. Duspramana
 51. Hayabahu
 52. Jalasanda
 53. Jarasanda
 54. Jayawikata
 55. Kanakadwaja
 56. Kanakayu
 57. Karna
 58. Kawacin
 59. Kratana
 60. Kundabedi
 61. Kundadara
 62. Mahabahu
 63. Mahacitra
 64. Nandaka
 65. Pandikunda
 66. Prabata
 67. Pramati
 68. Rodrakarma (Rudrakarman)
 69. Sala
 70. Sarua
 71. Satwa
 72. Satyasanda
 73. Senani
 74. Sokarti
 75. Subahu
 76. Sudatra
 77. Suda
 78. Sugrama
 79. Suhasta
 80. Sukasananda
 81. Sulokacitra
 82. Surasakti
 83. Tandasraya
 84. Ugra
 85. Ugrasena
 86. Ugrasrayi
 87. Ugrayuda
 88. Upacitra
 89. Upanandaka
 90. Urnanaba
 91. Weda
 92. Wicitrihatana
 93. Wikala
 94. Wikatanana
 95. Winda
 96. Wirabahu
 97. Wirada
 98. Wisakti
 99. Wiwitsu (Yuyutsu)

Wyudoru (Wiyudarus)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s